Roztoka 2018 cz.2
Roztoka 2018
Gibasówka 2017 Jaworzyna 2017
Himalaje 2017
Jamna 2016
Elbrus 2016
Pięcistawy 2016
Ornak 2016
Skrzyczne 2016
Hierz 2015
Himalaje 2015
BORNE 2015
Kondratowa 2015/1
Kondratowa 2015/2
Roztoka 2014/1
Roztoka 2014/2
Hala 2014
Gerda 2013
Kondratowa 2013/1
Kondratowa 2013/2
Himalaje 2013
SYLWESTER 2012
CHOCHOŁOWSKA 2012
Stawy 2011 czyli XXX
KONDRATOWA 2011
SYLWESTER 2010
ROZTOKA 2010
REGATY 2010
Piepsy 2010
ELBRUS 2010
PINDZIESTKA
KONDRATOWA 2009
SYLWESTER 2008
JAMNA 2008
CZARNOHORA 2008
1 MAJ
PIĘCISTAWY 2008
ECH , LATO ...
SYLWESTER 2007
BORNHOLM 2007
REGATY 2007
ORNAK 2007
COMAROWA 2006
PONTON 2006
BAŁTÓW 2006
HALA 2006
ŁYSICA 2006
KLIMCZOK 2005
ŻÓŁTA TURNIA 2005
GERDA 2004
DRAWA 2004
KONDRATOWA 2004
OGONKI 2003
RZĘDKOWICE 2003
MAMRY 2003
KONDRATOWA 2003
STAWY 2002
WILKASY 2002
SPALONA 2001
MOKO 2000
WERNISAŻ 2000
GERDA 1999
STAWY 1999
CHOCHOŁOWSKA 1998
MORSKO 1996
SZCZAWA 1983
RZĘCHY
PIĘĆ STAWÓW