OGŁOSZENIA   czyli    TYLKO MY

Ta część serwisu zarezerwowana jest tylko dla Rzęchów. Warunki uzyskania dostępu* :

1. Bycie Rzęchem**
2. Bycie Rzęcholubem**
3. Opłacić roczną składkę w wys. 20 zł na utrzymanie serwisu www.

I to wszystko.

Rzęch Dyżurny

* - Ostateczną decyzję podejmuje RD
** - Spełniony musi być przynajmniej jeden z tych warunków