Drawa


Drawa bierze swój początek w rynnowej dolinie polodowcowej tzw. Dolinie Pięciu Jezior, położonej pomiędzy Połczynem Zdrojem a Kluczewem. Jest drugim co do wielkości po Gwdzie dopływem Noteci. Przepływa przez województwa koszalińskie, gorzowskie i pilskie. Drawa ma 185,9 km. długości, wypływa z Jeziora Krzywego na wysokości 150 m.n.p.m., położonego 7 km.na południowy wschód od Połczyna-Zdroju. Uchodzi do Noteci poniżej Krzyża, na wysokości 28 m n.p.m. Na prawie całym odcinku swej długości Drawa prowadzi wody czyste.
Rzeka dzieli się na kilka części. W górnym biegu łączy 5 małych malowniczych jezior: Górne, Krąg, Długie, Głębokie i Małe, następnie przepływa przez jeziora: Prosino, Żerdno, Drawsko, Rzepowskie, Krosino, Lubie, Wielkie i Małe Dębno.Do miejscowości Złocieniec rzeka jest objęta ochroną w ramach Drawskiego Parku Krajobrazowego. Od wypływu z jeziora Lubie do miejscowości Prostynia rzeka płynie przez teren poligonu wojskowego.Od Drawna do miejscowości Stare Osieczno dolina rzeki jest objęta ochroną Drawieńskiego Parku Narodowego, a rzeka ma charakter górski. Na ostatnim odcinku do Krzyża, Drawa jest spławną i szeroką rzeką o niewielkom spadku, płynącą prawie do samego ujścia przez Puszczę Drawską.
Pierwsze historyczne wzmianki o rzece pochodzą z XIII wieku. Drawa często stanowiła linię obronną. W XIV wieku wzdłuż jej zachodniego brzegu wybudowano system strażnic zabezpieczających od wschodu Brandenburgię, a podczas drugiej wojny światowej w okolicach Starego Osieczna wykorzystano rzekę do osłony umocnień Wału Pomorskiego. Stara i tajemnicza jest nazwa Drawy. Według językoznawców pochodzi ona od starosłowiańskich słów oznaczających pośpiech, co w kontekście nazwy rzeki dotyczy z pewnością jej rwącego nurtu. Drawa stanowi bardzo atrakcyjny szlak kajakowy. Jest dostępna dla kajaków od Jeziora Żerdno do ujścia koło miejscowości Krzyż. Na całej swej długości nadaje się do organizacji spływów grupowych (letnich). Do spływów zimowych nadaje się jednak tylko odcinek Stare Osieczno - ujście Drawy do Noteci.
Drawa jest szlakiem łatwym, nieco tylko uciążliwym ze względu na drzewa znajdujące się w nurcie rzeki, utrudniające swobodny przepływ oraz bystrza i progi wodne, zmuszające do przenoszenia kajaka. Na przebycie całego szlaku Drawy potrzeba 8-10 dni, rzeka ma niepospolite walory krajoznawczo-przyrodnicze. Częste zmiany charakteru rzeki z wąskiej na szeroką, z leniwej na bystrą dodają jej specyficznego uroku. Drawa meandruje na całej długości, płynąc głęboką śródleśną doliną lub wśród rozległych podmokłych łąk.
Drawa płynie przez Pojezierze i Równinę Drawską. Cały obszar charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, która jest dziełem lądolodu skandynawskiego. Malownicze wzgórza morenowe dochodzą do wysokości 219 m n.p.m. W szacie roślinnej dominują lasy zróżnicowane gatunkowo. Na szlaku można spotkać 450-letnie dęby i 300-letnie buki. W lasach występuje wiele roślin objętych ochroną gatunkową. Można spotkać pajęczycę liliowatą, chamedafne północną, storczyki, wawrzynek wilczełyko.Pojezierze i Równina Drawska, to ostoja wielu gatunków rzadkich zwierząt. Obok popularnych występują: orzeł bielik, żółw błotny, bóbr, wydra, głuszec, bocian czarny. Największym bogactwem terenu są wody. Na Pojezierzu Drawskim jest ponad 250 jezior, zajmują one 5% powierzchni terenu. Prawie cała trasa spływu ze względu na niepospolite wartości przyrodnicze i kulturowe objęta jest ochroną w ramach Drawskiego Parku Krajobrazowego i Drawieńskiego Parku Narodowego.

Bliźniaczka (K)