KOMAROWA
w Sokolich Górach


Wysokość: 340 m n.p.m.
Szerokość geograficzna: 50°43´ 83,9``N
Długość geograficzna: 019°17´41,5``E
Położenie: Polska, Europa, trzecia planeta od Słońca w Drodze Mlecznej
Łańcuch górski: Jura Krakowsko Częstochowska
Długość: 41 m
Położenie otworu: Zrębice, gmina Olsztyn, woj. śląskie; góra Puchacz.

Sokole Góry stanowią jedną z najbardziej wysuniętych na północ grup skalnych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Nazwa Sokole Góry wywodzi się z określeń miejscowej ludności. Na wzgórzach okolicy miały być kiedyś liczne gniazda sokołów i puchaczy. Osobliwością rezerwatu jest kilkanaście jaskiń i dużych schronisk skalnych. Występują w nich nietoperze, pajęczaki i chrząszcze nie spotykane w innych rejonach kraju. W pobliżu szczytu Sokolej znajduje się jaskinia pod "Sokolą Górą" zwana także "Zimną" lub "Pochyłą" o długości 70 metrów. Spotkać tam można unikalny w polskiej faunie gatunek chrząszcza, który wg opinii naukowców, przetrwał do naszych czasów z epoki lodowcowej. Najgłębsza w Sokolich Górach jest jaskinia "Studnisko" (78 m). Dwie z jaskiń rezerwatu Sokole Góry dzięki swym unikalnym walorom poznawczym uzyskały szeroki rozgłos. Są to: "Jaskinia Koralowa" i "Jaskinia Olsztyńska". Sokole Góry" położone są na południe od Olsztyna. Z każdego niemal wzgórza okolic zamku zobaczymy górującą nad terenem, panoramę zalesionych wzgórz rezerwatu.


OPIS JASKINI: Do wnętrza prowadzi obszerne wejście z dużym okapem. W kierunku wschodnim kilkumetrowy, rozdzielony filarem korytarz wyprowadza na powierzchnię, przebijając grzędę skalną. W kierunku południowo-zachodnim biegnie obszerny, 20-metrowy korytarz z kilkoma zwężeniami, stopniowo zacieśniający się. Kilka metrów przed końcem jaskini rozszerza się on jeszcze, tworząc niewielką salkę, w której występuje uboga szata naciekowa. Namulisko piaszczysto-kamieniste z próchnicą. HISTORIA POZNANIA: Jaskinia zinwentaryzowana została przez K. Kowalskiego w roku 1949 jako "Schronisko w Górach Sokolich II". Wcześniej nie wzmiankowana.

Podczas prac archeologicznych prowadzonych od grudnia 1997 do sierpnia 1998 (autor piszący opis o ich prowadzeniu nie wiedział) dokonano w jaskini niezwykle intersujących odkryć. Na głębokości 30-70 cm w jaskini znaleziono liczne zabytki z czego najciekawsze to fragmenty dwóch czaszek 18-20 letnich mężczyzn, prawdopodobnie zjedzonych przez pobratymców w celach rytualnych. Szczątki te pochodzą sprzed 20-33 tysiecy lat, a więc są najstarsze spośród znalezionych na ziemiach polskich.Dojazd:
Samochodem lub z Częstochowy autobusem miejskim do Olsztyna. Dalej piechotą.Polecam dla karmiących matek z dziećmi :)

25.09.06 Sęp