BAŁTÓW

Wieś
Wysokość: 450 (?) m n.p.m.
Szerokość geograficzna: 51°01' N
Długość geograficzna: 21°32' E
Położenie: Polska, Europa, trzecia planeta od Słońca w Drodze Mlecznej
Łańcuch górski: Góry Świętokrzyskie
Ludność: 740

Bałtów znajduje się około 12 kilometrów na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Leży w dolinie rzeki Kamiennej, na Pogórzu Bałtowskim, które rozciąga się od doliny Kamiennej do rzeki Wolanki.
Charakterystyczne dla krajobrazu Bałtowa są strome zbocza Doliny Kamiennej, z wapiennymi skałkami. W okolicy znajduje się również wiele lessowych wąwozów, których głębokość dochodzi niekiedy do 20 metrów.
Tereny miejscowości wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej z rezerwatami przyrody Modrzewie i Ulów.

W okolicy paleontolog dr Gerard Gerliński odkrył i zidentyfikował ślady bytności dinozaurów.

Historia:

Wieś mogła istnieć już w XI wieku. Prawdopodobnie z tego okresu pochodził pierwszy z bałtowskich kościołów pod wezwaniem Świętego Andrzeja. O Bałtowie wspominał Jan Długosz w swoich kronikach w 1326 r. Według niego fundatorem drewnianego kościoła miał być właściciel Bałtowa, Warsz herbu Rawa Miechowski. Po pożarze, który zniszczył kościół pod koniec XVII wieku, wzniesiono nowy pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej.
Po Warszu kolejnymi właścicielami wsi byli m.in. Jan z Kaliszan, Ossolińscy, Krzysztof Krzyżanowski, Paweł Chocimowski, Marcin i Stanisław Chomentowscy oraz hrabia Jacek Małachowski. XVIII w. - istniała w Bałtowie huta żelaza i wiele warsztatów garncarskich
W 1828 roku Bałtów nabył książę Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Wieś pozostawała własnością rodu Druckich-Lubeckich do końca II wojny światowej.
Pod koniec XIX wieku, książę Aleksander Drucki-Lubecki postanowił wybudować tutaj swoją siedzibę. W latach 1894-1899 powstał pałac. Po II wojnie światowej rodzina Druckich-Lubeckich opuściła Bałtów. W latach powojennych opuszczony pałac uległ dewastacji.

Odwiedź:

zespół pałacowy:
- pałac z XIX w. z marmurowymi posągami dwóch lwów strzegących wejścia (obecnie szkoła rolnicza)
- kaplica murowana z XIX w.
- park krajobrazowy z XVIII/XIX w.

klasycysytczny kościół z 1909 r. z żyrandolem ofiarowanym przez Marię Drucką-Lubecką i trzema ołtarzami

drewniana kaplica św. Jana Nepomucena z XIX w.

na cmentarzu zabytkowe dziewiętnastowieczne nagrobki oraz kaplica grobowa książąt Druckich Lubeckich

zabytkowa leśniczówka Zamoście (pierwotnie gorzelnia) z początku XIX w.

przedwojenny młyn

rezerwaty leśne "Modrzewie" i "Ułów"

Bałtowski Park Jurajski
Atrakcją parku są naturalnej wielkości figury dinozaurów, wśród których znajdują się m.in.: allozaur, tyranozaur, oseski triceratopsa i diplodoka. Docelowo w parku znajdzie się ponad 100 okazów.

Spływ rzeką Kamienną
Spływ odbywa się na tratwach, którymi kierują ubrani w regionalne stroje flisacy. Długość trasy wynosi około 4 km i trwa ponad godzinę.

Dojazd:
Samochodem lub autobusem PKS lub busikiem z Ostrowca Świętokrzyskiego - 15 kmPolecam dla karmiących matek z dziećmi :)

26.05.06 Sęp